Jste připraveni na digitální vysílání?

  1. Ano, zcela. 479
  2. Nevím, co to obnáší. 295
  3. Ještě stále nejsem připraven(a). 292

Jak často dáváte svoje PC do servisu?

  1. 1x za rok 381
  2. 1x za půl roku 229
  3. 1x za čtvrt roku 197
  4. 1x za měsíc 159
  5. 1x za týden 160